Τμήμα Αεροδιαστημικης Επιστημης και Τεχνολογιας

Πρόγραμμα Σπουδών
2019-2020

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σχολή Θετικών Επιστημών ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εκδήλωση υποδοχής πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (1/10/2019)
Χρήσιμες πληροφορίες για τους πρωτοετείς
Διαδικασία ταυτοποίησης εγγραφών
Διδακτικές & Εξεταστικές Περίοδοι Ακαδημαϊκού Ετους 2019-2020


To Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στόχος του νέο-ιδρυθέντος Τμήματος είναι να υποστηρίξει την εκπαίδευση και την έρευνα στα σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα της Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών έχει ως κύριους άξονες τη διεπιστημονικότητα της Σχολής Θετικών Επιστημών (συνδυασμός γνώσεων στην αεροδιαστημική, στη φυσική, στα μαθηματικά, στην πληροφορική και στις επικοινωνίες), την καινοτομία και την εξωστρέφεια (συνεργασία με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό). Παράλληλα στοχεύει στην ανάδειξη της δημιουργικότητας των φοιτητών μέσα από ερευνητικές εργασίες και καινοτομικές εφαρμογές σε αντικείμενα αιχμής της αεροδιαστημικής, σύμφωνα και με τα ενδιαφέροντα τους.

Σημειώνεται ότι ο τομέας της Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας σημειώνει σημαντική δυναμική τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα στην Ευρώπη, τα προγράμματα Galileo (για την πλοήγηση) και Copernicus (για την παρατήρηση της γης) σε συνδυασμό με τη νέα γενιά δορυφόρων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της αεροδιαστημικής, έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο αναφοράς που προσφέρει μείζονες ευκαιρίες για έρευνα και καινοτομία σε τομείς όπως διαστημική οργανολογία, τηλεπικοινωνίες, πλοήγηση, τηλεπισκόπηση και παρακολούθηση Γης, δορυφορικά συστήματα, κ.α. καθώς και σε εφαρμογές, όπως η ασφάλεια των μεταφορών, η παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, η γεωργία ακριβείας, η πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (π.χ. πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, καύσωνες), οι «έξυπνες» πόλεις, κ.α.