ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ενεργοποιείται το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (επίπεδο Μάστερ) στο αντικείμενο «ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ». Το Πρόγραμμα προσφέρεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Σχολή Θετικών Επιστημών) και το Πανεπιστήμιο Πατρών (Πολυτεχνική Σχολή), στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου). Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.star.uoa.gr.

Σημειώνεται ότι Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών προσφέρονται ήδη από τα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Αναλυτικές πληροφορίες διατίθενται στους ιστοτόπους των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών.