ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Ξανθίππη Ζιάννη, Καθηγήτρια
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]
Χαράλαμπος Παν. Λαμπρόπουλος, Καθηγητής
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]
Βάιος Λάππας, Καθηγητής
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]
Αντώνιος Χατζηευφραιμίδης, Καθηγητής
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]
Νεκτάριος Κρανίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]
Στυλιανός Κ. Γεωργαντζίνος, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]
Ζήσης Ιωαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]
Σταύρος Κολιός, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δρ. Ευγενία Αδαμοπούλου
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]
Δρ. Ξενοφών Δημητρίου
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]
Δρ. Γεώργιος Παπαδημητρίου
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]
Δρ. Χρήστος Παπαδημητρόπουλος
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δρ. Γεώργιος Δόγκας
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]
Δρ. Σοφία Λιανού
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας

ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ

Δήμητρα Λουκαδάκη, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]
Σωτήριος Σιαμπάνης, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]