ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Ανθρώπινο Δυναμικό
Παρά το σύντομο διάστημα από την ίδρυση του Τμήματος ΑΕΤ, το προσωπικό του αποτελείται από έξι (6) νέα μέλη ΔΕΠ και τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ που εντάχθηκαν από το Γενικό Τμήμα, ενώ μία νέα θέση βρίσκεται υπό προκήρυξη και δύο εντάξεις από το Γενικό Τμήμα υπό εξέλιξη. Συγκεκριμένα:

  • Δέκα (10) μέλη ΔΕΠ υπηρετούν στο Τμήμα: τέσσερεις Καθηγητές, ένας Αναπληρωτής Καθηγητής και πέντε Επίκουροι Καθηγητές
  • Δύο (2) μέλη ΔΕΠ βρίσκονται υπό ένταξη
  • Μία νέα θέση ΔΕΠ είναι υπό προκήρυξη
  • Τρία μέλη ΕΤΕΠ έχουν ενταχθεί από το Γενικό Τμήμα
  • Το προσωπικό της Γραμματείας αποτελείται από δύο υπαλλήλους.
Το υψηλής στάθμης Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό του Τμήματος ΑΕΤ διαθέτει υψηλή διεθνή αναγνώριση με μέσο όρο 1852 citations ανά μέλος ΔΕΠ (Google Scholar), μέσο h-index 24 και ανταποκρίνεται στην παράδοση της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ) για διεξαγωγή έρευνας αιχμής.


ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Ξανθίππη Ζιάννη, Καθηγήτρια
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]
Χαράλαμπος Παν. Λαμπρόπουλος, Καθηγητής
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]
Βάιος Λάππας, Πρόεδρος Τμήματος, Καθηγητής
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]
Αντώνιος Χατζηευφραιμίδης, Καθηγητής
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]
Νεκτάριος Κρανίτης, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]
Στυλιανός Κ. Γεωργαντζίνος, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]
Ζήσης Ιωαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]
Σταύρος Κολιός, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]
Χρήστος Τσίγκανος, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δρ. Ευγενία Αδαμοπούλου
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]
Δρ. Ξενοφών Δημητρίου
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]
Δρ. Γεώργιος Παπαδημητρίου
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]
Δρ. Χρήστος Παπαδημητρόπουλος
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δρ. Γεώργιος Δόγκας
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]
Δρ. Σοφία Λιανού
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]

ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ

Δήμητρα Λουκαδάκη, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]
Σωτήριος Σιαμπάνης, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας
[CV]
Απόστολος Τζιφος, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και τεχνολογίας