ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (κ. Ευαγγελία Τουλούμη, 222 809 9672, secr@aerospace.uoa.gr).