ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επέτειος Πολυτεχνείου

Ημ. Δημοσίευσης: 14/11/2019

Την Παρασκευή 15/11/19 δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα λόγω της επετείου του Πολυτεχνείου.

Ανακοίνωση για το μάθημα Μηχανική

Ημ. Δημοσίευσης: 14/11/2019

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 μετά το πέρας του μαθήματος, στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί δίωρη επιπρόσθετη συνάντηση για επίλυση αποριών και συζήτηση.
Η διδάσκουσα,
Ξανθίππη Ζιάννη

Ανακοίνωση για το μάθημα Ανάλυση Ι

Ημ. Δημοσίευσης: 25/10/2019

Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 στα πλαίσια του μαθήματος Ανάλυση Ι και Εφαρμογές θα πραγματοποιηθεί "Άσκηση Πράξης" στην αίθουσα Β103 ως εξής:
1η ομάδα ώρα 14:30 ως 15:30
2η ομάδα ώρα 15:30 ως 16:30

Ανακοίνωση σχετικά με τη στέγαση των νεοεισαχθέντων φοιτητών.

Ημ. Δημοσίευσης: 25/10/2019

Παρακαλούνται όσοι νεοεισαχθέντες φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν να κάνουν αίτηση για δωρεάν στέγαση, να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο τμήμα Φοιτητικής Στήριξης στα Ψαχνά, από 24/10/2019 έως και 15/11/2019 και ώρες 10:00 έως 14:00.

Ανακοίνωση για το μάθημα "Αλγόριθμοι - Προγραμματισμός και Δομές Δεδομένων"

Ημ. Δημοσίευσης: 24/10/2019

Την Τρίτη 29-10-2019 κατά τις ώρες 11.00-13.00 θα πραγματοποιηθεί στο Μεγάλο Αμφιθέατρο, το μάθημα "Αλγόριθμοι - Προγραμματισμός και Δομές Δεδομένων". Κατά τις ώρες 13.00-15.00 της ίδιας ημέρας, θα πραγματοποιηθεί στο Μεγάλο Αμφιθέατρο επίσης, το εργαστήριο του μαθήματος το οποίο θα αφορά στη θεωρία που υποστηρίζει τις εργαστηριακές ασκήσεις.

Στις ίδιες ώρες (13.00-15.00), θα δοθούν οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία των εργαστηρίων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των φοιτητών σε τρία (3) τμήματα ανά εργαστήριο. Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

Έναρξη διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020

Ημ. Δημοσίευσης: 24/10/2019
Αρ. Πρωτ.: 163427 /Z1

Σχετικά με τις δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων και τη διανομή αυτών στους φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
- Οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019. Επισημαίνεται ότι εφόσον η Γραμματεία του Τμήματος έχει ορίσει μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ή προγενέστερη ημερομηνία λήξης δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων, θα ισχύσει αυτή. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η υποβολή αιτήσεων προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» από τις βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι.
- Αντίστοιχα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η διαδικασία παράδοσης από τους εκδοτικούς οίκους των παραγγελθέντων από τις βιβλιοθήκες διδακτικών συγγραμμάτων.
Παρακαλούνται οι εκδότες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων, μεριμνώντας για την άμεση αποστολή αποθεμάτων στα σημεία διανομής και τον ορισμό της ορθής διαθεσιμότητας μέσω της εφαρμογής εκδοτών του πληροφοριακού συστήματος «Εύδοξος».
Επισημαίνεται ότι η μη διανομή διδακτικών συγγραμμάτων εκτός από προβλήματα τα οποία θα προκαλέσει στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενδέχεται να οδηγήσει και στην επιβολή κυρώσεων προς τους εκδότες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με μερική ή ολική διαγραφή τίτλων ανά περίπτωση, αφού συνιστά παραβίαση των όρων σύμβασης με την υπηρεσία «Εύδοξος».
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Λήψη Αρχείου

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού τίτλου για το τμήμα ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»

Αριθμός Προκήρυξης: 083669/2019
Ημ. Δημοσίευσης: 19/09/2019
Ημ. Λήξης: 10/10/2019

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045837 , του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. 1504/18-3-2019, κωδ. ΕΔΒΜ96), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο (1) Επιστημονικό Πεδίο που έχει οριστεί από το τμήμα ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.

Πληροφορίες: Πληροφορίες Γραμματείες αντίστοιχων Τμημάτων

Λήψη Αρχείου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ημ. Δημοσίευσης: 12/09/2019

Σας ενημερώνουμε ότι ως έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για το Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ορίζεται η Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019. Οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για το πρόγραμμα προσέλευσης τους στη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ταυτοποίηση των στοιχείων τους και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6/8/2019 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/8/2019.

Ημ. Δημοσίευσης: 05/08/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αρ. Πρωτ: 40/29-7-19
Ημ. Δημοσίευσης: 29/07/2019
Ημ. Λήξης: 23/08/2019

Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 22/7/2019 λαμβάνοντας υπόψη (α) τις διατάξεις του άρθ.5 του Π.Δ. 407/80, όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθ. 28, παρ. 3 του Ν.4386/2016, (β) την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδασκόντων του Π.Δ.407/1980 και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 19 του Ν.1404/1983 στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. αντίστοιχα, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» (ΑΔΑ: 9ΧΞΗ4653ΠΣ-Η33) και (γ) την από 11.7.2019 (ΑΔΑ:Ψ59Η46ΨΖ2Ν-ΟΞΕ) απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου με την οποία διατέθηκε στο Τμήμα μας 1 1⁄2 πίστωση για πρόσληψη επιστημόνων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδάσκοντα (ποσοστό πίστωσης 50%), με μερική απασχόληση για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του μαθήματος:

«101. Αρχές αεροδιαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας» και «201. Eισαγωγή στην αεροδιαστημική επιστήμη και τεχνολογία» για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας από 31/7/2019 έως 23/08/2019 (ταχυδρομική διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Ψαχνά Ευβοίας, ΤΚ 3440, τηλ. 2228099672 – Fax: 2228023766 – email: secr@aerospace.uoa.gr.

Λήψη Αρχείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ AIΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»

Αριθμός Προκήρυξης: 060880/2019
Ημ. Δημοσίευσης: 06/07/2019
Ημ. Λήξης: 29/07/2019

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045837 , του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. 1504/18-3-2019, κωδ. ΕΔΒΜ96), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους), Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε ένα (1) μόνο από τα Επιστημονικά Πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20120. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.

Πληροφορίες: Πληροφορίες Γραμματείες αντίστοιχων Τμημάτων

Λήψη Αρχείου